MODULY PROJEKTU

Vzdělávací program Hlava v pohodě

Vzdělávací program Hlava v pohodě je audiovizuální vzdělávací program, který zahrnuje 8 tematicky zaměřených modulů. Každý modul obsahuje podklady pro pedagogy k realizaci dvou výukových hodin na témata související s duševním zdravím, celkem vzniklo 8 vzdělávacích modulů. Jednotlivé moduly v délce 90 minut lze použít jako celek nebo volně kombinovat a realizovat samostatně.

Nebojte se je vyzkoušet. Ze zkušeností z pilotáže víme, že to může být fajn a navíc prospěšné. 🙂


# DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A PSYCHOHYGIENA

Co znamená být duševně zdravý? Jak pečovat o duševní zdraví? Kdo může pomoci? První vzdělávací modul odpoví nejen na tyto otázky. Cílem modulu je představit dospívajícím pojem duševní zdraví a duševní nemoc jako škálu (kontinuum) a seznámit je s nejčastěji se vyskytujícími duševními nemocemi. Bloky jsou koncipovány tak, aby se dospívající sami aktivně zapojili do „zkoumání“ těchto pojmů.
S pojmy duševní zdraví a duševní nemoc pracujeme jako se škálou, na několika příkladech si ukážeme, jak rozpoznat rozdíl mezi zdravým chováním a jeho variantou, která zdravá není (smutek versus deprese). Přibližujeme, co přispívá ke zlepšení duševního zdraví a co ho naopak komplikuje, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy
- videozáznam aktivity - pro jasnější představu, jak probíhá realizace aktivity

# MEDITACE A CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Jak pohyb, správné dýchání a relaxace pomáhá k duševní rovnováze? Cílem modulu je představit dospívajícím, jak mohou pohyb, správné dýchání a relaxace přispívat k duševní rovnováze.

Modul je koncipován tak, aby se děti nejdříve samy zamyslely nad tím, jak se projevuje stres na jejich pohybovém systému a dýchání, a co znamená pohyb pro jejich psychiku, poté dostaly teoretickou informaci o možných benefitech pohybové aktivity, správného dýchání a relaxace a následně si vyzkoušely konkrétní cvičení.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - čtyři pracovní listy

Všechny cviky jsou detailně popsány a doplněny fotografiemi.

# MINDFULNESS

Jak být vědomě tady a teď? Vzdělávací modul Mindfulness odpoví nejen na tuto otázku. Připravili jsme výukový materiál pro pedagogické pracovníky, během dvou vyučovacích hodin představíme dospívajícím pojem mindfulness neboli všímavost, její podobu a benefity pro každodenní život. Modul je koncipován tak, aby se dospívající sami aktivně zapojili do "zkoumání" všímavosti a aby si ji sami v několika modalitách vyzkoušeli.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - čtyři pracovní listy, audionahrávka - Řízená meditace všímavosti
- videozáznam aktivity Všímavý rozhovor - pro jasnější představu, jak probíhá realizace aktivity

# ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Jak na tělesnou a duševní rovnováhu? Ve vzdělávacím modulu Zdravý životní styl vysvětlíme, proč je důležité se v rámci životního stylu chovat tak, abychom podporovali své zdraví. Vysvětlíme základní pojmy, probereme, co zdraví prospívá nebo naopak škodí, jak můžeme zdravý životní styl realizovat v každodenním životě. Své vlastní chování můžeme upravovat a měnit ve prospěch zdraví, je to celoživotní proces.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - čtyři pracovní listy a doplňkové aktivity

# VZTAH K SOBĚ

Jaký jsem a jak mě vidí ostatní? Jaké jsou mé silné a slabé stránky? Jak posílit zdravé sebevědomí? V modulu Vztah k sobě se tím zabýváme. Děti se dozví, co obsahuje pojem "vztah k sobě", co mohou být silné a slabé stránky, uvědomí si ty své a zkusí si strategie, které jim mohou pomoci posílit zdravé sebevědomí. Zároveň si uvědomí, že každý může mít silné a slabé stránky, to může být prospěšné při formování kolektivu, třídního i jiného.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - pracovní listy Kapky, Moje jedinečná kapka a Deštník
- kartička Jak zlepšit dobrý pocit ze sebe sama

# SOUŽITÍ S OKOLÍM

Jak se mít dobře v rodině a v kolektivu? Jak budovat kvalitní vztahy? Vzdělávací modul Soužití s okolím odpovídá na tuto otázku. Cílem modulu je představit, proč jsou pro člověka důležité mezilidské vztahy, jak je možné je kultivovat, o co je třeba usilovat, aby se nám s ostatními lidmi žilo dobře. Prostřednictvím aktivity ukázat, jak lze o vztahy pečovat, jak efektivně komunikovat, jak se vztahovat k sobě a k druhým.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - tři druhy karet, dvě audionahrávky - situační ukázky
- videozáznam aktivity Jsme na jedné lodi - pro jasnější představu, jak probíhá realizace aktivity

# EMOCE A JAK S NIMI ZACHÁZET

Jak se vyznat v citech? Jak zvládat své emoce? V tomto modulu představíme pojem emoce, porozumění emocím, a tak i empatii vůči emocím svým i ostatních. Zapojíme účastníky do zkoumání vlastních emocí, aby je dokázali rozpoznat u sebe i u druhých a zkoušeli své emoce zvládat. Uvědomí si tak, že je užitečné své emoce vnímat a skrze jejich uvědomění je možné je regulovat.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - pracovní listy Emoce - radost, Emoce - strach, Emoce - hněv, Emoce - smutek, Emoce - nechuť

# STRES A JAK S NÍM ZACHÁZET

Co je stres? Jak si poradit v zátěžových situacích? Jak na obavy, úzkost a strach? Cílem modulu je představit dětem pojem stres. Prostřednictvím diskusí a prožitkových cvičení podpoříme jejich sebeuvědomění. Děti si lépe uvědomí, co pro ně osobně stres znamená – v jakých situacích reagují stresově, jaké projevy stresu konkrétně zažívají a jaké strategie zvládání stresu používají. Sdílením tématu ve skupině se děti dozvědí o tom, co stres znamená pro druhé děti, mohou získat inspiraci a rozšířit repertoár zvládacích strategií. Modul je rozdělený na 2 bloky pro dvě vyučovací hodiny.

Při aplikaci našeho modulu do výuky můžete využít tyto dokumenty:
- powerpointová prezentace s poznámkami pro pedagogy (je možné ji promítat během výuky)
- metodický manuál - doplňuje prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci modulu
- přílohy - pracovní list Já a můj stres, Brýle a audiovizualizace - Strom přijetí

NOSITEL PROJEKTU
Vzdělávací centrum Turnov o. p. s.
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
IČ: 260 04 674

KONTAKTY – REALIZAČNÍ TÝM
Projektový a finanční manažer: Miluše Tomanová
tomanova@vctu.cz, +420 775 175 516
Odborný garant: Jaroslava Dudková
dudkova@vctu.cz