KONFERENCE

# KONFERENCE K PROJEKTU

Plánujeme účast norského partnera na online konferenci, která bude otevřena pedagogickým pracovníkům a rodičům dětí 11 až 16 let. Česká veřejnost se tak seznámí s tím, jak projekt zvyšující povědomí o duševním zdraví dětí funguje v zahraničí a jaké možnosti nabízí výstupy našeho projektu. Možnost připojení ke konferenci budou mít také zástupci norského partnera, celá konference bude tlumočena. Umožníme tak rozšíření povědomí o projektu, o bilaterální spolupráci a podpoře získané z Fondů EHP.

# HLAVNÍ PROGRAM

Představení účastníků a partnerů projektu, zapojených škol. Následovat bude seznámení s průběhem projektu v České republice, představení vzdělávacího programu, ukázky z ověření na základních školách, poslech podcastů, ukázky publicity a oslovení veřejnosti.

Univerzita v Stavangeru bude prezentovat obdobný projekt, zabývající se zvýšením duševní pohody dospívajících dětí na norských školách. Předá nám tím zahraniční pohled na problematiku sdílením zkušeností z praxe.  

# REALIZAČNÍ TÝM

dudkova foto

PaedDr. Jaroslava Dudková

odborný garant

tomanova foto

Ing. Miluše Tomanová

projektový manažer
finanční manažer projektu
+420 739 426 308