KONFERENCE

# KONFERENCE K PROJEKTU #PROJECT CONFERENCE

Zrealizovali jsme online konferenci na téma DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. V rámci konference proběhla prezentace Vzdělávacího centra Turnov a partnerů projektu – Technické univerzity v Liberci a Univerzitity ve Stavangeru (Norsko). Konference byla určena rodičům, pedagogům a všem se zájmem
o tuto problematiku. Návštěvníci z Norska i jiných zemí byly vítány, konference byla tlumočena do angličtiny.

Umožníme tak rozšíření povědomí o projektu, o bilaterální spolupráci a podpoře získané z Fondů EHP.

#POZVÁNKA #INVITATION

Pozvánku na konferenci najdete ZDE. Můžete se přihlásit přes link nebo QR kód. Odkaz na připojení ke konferenci a program konference vám zašleme na váš email.

Conference invitation HERE. Registration to the conference is possible via a link or QR code. We will send you a link to connect to the conference and the conference program to your email.

#PROGRAM #PROGRAMME

Představení účastníků a partnerů projektu. V úvodu konference zazní informace o tom, jak to vypadá s duševním zdravím dětí a dospívajících v České republice a jaká máme preventivní opatření a možnosti. Dále zazní informace o projektu Hlava v pohodě, jeho výstupech a možnostech použití. V příspěvku zástupců Univerzity ze Stavangeru se dozvíme, jak projekt zvyšující povědomí o duševním zdraví dětí funguje v zahraničí. Program konference

The conference topic is MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, there will be presentations of these organizations:

  • The Technical University of Liberec – mental health issues of children and adolescents and preventive measures
  • Educational Center Turnov – our project Relax Yourself, how to use the project outputs
  • Universitetet i Stavanger – how the project raises awareness of children’s mental health works abroad (the project Resilient and  the educational program Robust), summary of experiences from a similarly focused project in Norwegian schools

The conference is intended for teachers, parents and of course everyone interested in this issue. Participants from Norway are also welcomed, it will be interpreted in English. The conference programme

# PREZENTACE Z KONFERENCE #CONFERENCE PRESENTATIONS

Technická univerzita v Liberci – O duševním zdraví dětí a dospívajících a preventivních opatřeních – jak to vypadá s duševním zdravím dětí a dospívajících v České republice a jaká máme preventivní opatření a možnosti

Projekt Hlava v pohodě – Výstupy projektu a možnosti použití

Univerzita ve Stavangeru – The social and emotional learning intervention ROBUST – jak projekt zvyšující povědomí o duševním zdraví dětí funguje v zahraničí

 

 

# REALIZAČNÍ TÝM #IMPLEMENTATION TEAM

dudkova foto

PaedDr. Jaroslava Dudková

odborný garant

tomanova foto

Ing. Miluše Tomanová

projektový manažer
finanční manažer projektu
+420 775 175 516